Keynotesin vahvuus on yli 20 vuoden kansainvälisen markkinoinnin ja tuotehallinnan käytännön kokemus ja osaaminen. Toimimme erityisesti teknologia- ja asiantuntijayritysten kanssa.

Asiakkaamme pyrkivät erottautumaan markkinoilla, ja me voimme auttaa joustavasti kullekin sopivalla toimintamallilla.

Puhumme ajatusjohtajuudesta. Se on johtamisen viitekehys ja tapa jäsentää markkinointia niin, että toimenpiteet tähtäävät asiakasyritystemme osaamisen kaupallistamiseen ja rakentavat tunnettuutta ja myös uskottavuutta. Keynotes tekee ammattitaitoista ja liiketoimintalähtöistä markkinointia, ei markkinointihömppää.

Keynotes ei ole mainostoimisto. Olemme asiakkaidemme strateginen kumppani, joka pyrkii löytämään parhaan toimintamallin pienilläkin resursseilla ja budjeteilla. Keynotesin asiakkaana pääset tekemään suunnitelmallista, myyntiä tukevaa markkinointia, joka rakentaa asiantuntija-asemaa sidosryhmien silmissä. Vahva verkostomme tulee mukaan projekteihin alueilla, jotka eivät ole Keynotesin ydinosaamista.

Sitoudumme asiakasyhteistyöhön, oli kyse sitten ulkoistetusta markkinoinnista tai yksittäisestä projektista. Sisällöntuotannossa perehdymme asiakkaan ja heidän asiakkaidensa maailmaan niin, että tuotettu sisältö on relevanttia ja lisäarvoa tuottavaa.