Keynotes – strategisen markkinoinnin ja ajatusjohtajuuden rakentaja

Sari Aapola

Perustin Keynotes -yritykseni 2010-luvun taitteessa tuottamaan strategisesti vahvaa markkinointia kasvaville teknologiayrityksille. Toimin markkinoinnin valmentajana, oppaana ja tekijänä lukuisille yrityksille ja kouluttajana sadoille yrityspäättäjille. Suurimman asiakkaani Efiman markkinointia tein alkumetreiltä lähtien. Vuonna 2014 päätin siirtyä Efiman työntekijäksi, ensin osa-aikaisena ja lopulta kokonaan. Matkan varrella olen päässyt toteuttamaan strategiaan perustuvaa markkinointia ja todentamaan, että hyvin suunniteltu markkinointityö tukee vahvasti kasvua.

Niinpä Keynotes on tavallaan telakalla, kun toteutan sen periaatteita käytännössä. Olen edelleen käytettävissä koulutuksiin ja puheenvuoroihin sekä hallitustyöskentelyyn ja mentorointiin. Ja koskaan ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Sari Aapola
LinkedIn: Sari Aapola
Twitter: @sariaapola

Ajatusjohtajuus – Thought Leadership

Aloin kirjoittaa ensimmäistä kirjaani ajatusjohtajuudesta jo vuonna 2007. Englanniksi ilmestynyt kirja oli ensimmäisiä aiheesta kirjoitettuja kirjoja maailmanlaajuisestikin. Kun sisältömarkkinointi ja sen mukana ajatusjohtajuuden käsite olivat nousseet keskustelun myös Suomessa, julkaisin suomenkielisen kirjan vuonna 2012.

Määritelmäni mukaan ajatusjohtajuus on paljon enemmän kuin sisältömarkkinointi. Ajatusjohtajuus yrityksen johtamisen ja markkinoinnin viitekehyksenä rakentaa tunnettuutta ja asemoi yrityksen peluriksi omalla markkinallaan. Ajatusjohtajuus perustuu yritysstrategiaan, positiointiin ja kilpailuetuun, ja tukee tiiviisti myyntiä. Sillä on suora vaikutus liiketoimintaan ja sitä voidaan mitata myyntiprosessin mittareilla. Henkilöstöllä ja yrityskulttuurilla on erityinen merkitys ajatusjohtajuuden rakentamisessa ja lupausten lunastamisessa.

Kirjoituksiani julkaisuissa ja blogeissa